Rurouni Kenshin – Gesamtausgabe

Anime von Kazuhiro Furuhashi, Hatsuki Tuji

erschienen am 15. Apr 2021

4 DVD